Komentarze do wydarzeń

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

W dniu 15 marca 2011r złożyliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję lokalizacyjną spalarni przy ul. J Andrzejewskiej 5. Pełny tekst skargi zamieszczamy w zakładce stanowiska do wydarzeń. Dziękujemy wszystkim Państwu, uczestniczącym w akcji zbierania podpisów pod protestem przeciwko budowie spalarni. Jednocześnie prosimy o kontynuowanie tej akcji, ponieważ będziemy prowadzić dalsze działania zmierzające do zaniechania realizacji planów budowy spalarni. Rozważamy między innymi możliwość wystąpienie do Rady Miejskiej w Łodzi o przeprowadzenie referendum w tej sprawie. Środki na referendum zostały przewidziane już w 2009 roku w „Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Łodzi – PGO – Łódź” na lata 2009 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2020 i nie zostały wykorzystane. Poniżej zamieszczamy formularz służący do zbierania podpisów.

Skarga

Formularz

Fakty i mity o CCS - wychwytywaniu i składowaniu CO2

Czytaj Fakty i mity o CCS...

Centrum Zrównoważonego Rozwoju na eKolumnie

W dniach 13-15 maja 2010r. Członkowie Centrum Zrównoważonego Rozwoju wzięli udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Ekologicznych Organizacji Pozarządowych - eKolumna 2010 w Spale k. Tomaszowa Mazowieckiego.
Ekolumna 2010 to kontynuacja spotkań organizowanych w latach 90'tych, w miejscowości Kolumna pod Łodzią. Jej celem było zintegrowanie i wzmocnienie pozarządowych organizacji ekologicznych w Polsce, a co za tym idzie podniesienie jakości ich działań na rzecz środowiska w dalszej perspektywie. To także umożliwienie wymiany informacji i doświadczeń.
W wyniku prac grup roboczych i dalszej, już po spotkaniu w Spale, współpracy pomiędzy organizacjami wypracowano i przedstawiono opinii publicznej i władzom szereg stanowisk dotyczących istotnych dla ruchu ekologicznego kwestii, m.in. Rezolucja Spalska - w sprawie Puszczy Białowieskiej, Deklaracja Spalska POE ws wprowadzenia energetyki jądrowej w Polsce oraz Rezolucja ws. wprowadzania GMO do Polski.
www.ekolumna.org.pl

Materiały dotyczące CCS

Stanowisko Centrum Zrównoważonego Rozwoju dotyczące realizowanego przez PGE Elektrownia Bełchatów SA projektu CCS (wychwytywania i zatłaczania dwutlenku węgla)
W nawiązaniu do spotkań w dniach 14 stycznia 2010r. w Lutomiersku oraz 10 lutego w Słoku k/Bełchatowa, mających charakter zapoznawczy z projektem podziemnego składowania CO2 przez PGE Elektrownia Bełchatów SA w województwie łódzkim, przedstawiamy nasze stanowisko w sprawie tego projektu...
Czytaj list...

Materiały dotyczące nowego Prawa Geologicznego i Górniczego

LIST OTWARTY DO MARSZAŁKA SEJMU, MARSZAŁKA SENATU I PREMIERA RZECZYPOSPOLIEJ POLSKIEJ
OBYWATELE, właściciele dóbr RP, świadomi swoich praw, nie wyrażają zgody na wszelkie działania władzy ustawodawczej i wykonawczej, mające na celu przekazanie lub oddanie w użytkowanie krajowych zasobów energetycznych, paliw płynnych i gazowych, jakimkolwiek podmiotom prywatnym...
Czytaj list...

LIST OTWARTY DO PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Plany prywatyzacji energetyki i zasobów energetycznych, przekazanie strategicznych złóż ropy i gazu podmiotom o kapitale zagranicznym, rozpoczęcie legislacji projektu nowego Prawa geologicznego i Górniczego sprzecznego z prawem, są najwyższym zagrożeniem podstaw egzystencji Rzeczypospolitej.
Zwracamy się do PANA PREZYDENTA...
Czytaj list...

UZASADNIENIE LISTÓW OTWARTYCH
Opinia dotycząca zakresu niezgodności z obowiązującym prawem w RP i UE projektu nowej Ustawy - Prawo Górnicze i Geologiczne z dnia 07 listopada 2008r.
Czytaj opinię...

APEL DO PARLAMENTARZYSTÓW
Zwracamy się do Was z apelem o odrzucenie w pierwszym czytaniu nowej ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze. Rozumiemy, że natłok zajęć uniemożliwia Państwu szczegółowe zapoznanie się z treścią tej ustawy, dlatego stworzyliśmy gruntowną analizę...
Czytaj apel...

List do Przewodniczącego Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (druk 1969)
W nawiązaniu do otrzymanego zaproszenia na posiedzenie Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej w dniu 4 marca 2010r., pragniemy poinformować, że nie otrzymaliśmy do dnia dzisiejszego żadnej informacji dotyczącej...
Czytaj list...

Odpowiedź z Ministerstwa Środowiska 12.02.2010r.
Szanowny Panie Redaktorze, w odpowiedzi na pytania przekazuję informację przekazaną przez Departament Geologii i Koncesji Geologicznych...
Czytaj dokument...
Mapa koncesji na gaz...

Poprawki zgłoszone do projektu nowego prawa geologicznego i górniczego druk 1696, przez posłów PiS...
Czytaj dokument...

PISMO DO GMIN
W Sejmie działa Nadzwyczajna Podkomisja do rozpatrzenia projektu nowego Prawa Geologicznego i Górniczego druk 1696
Projekt wprowadza fundamentalne zmiany w prawie geologicznym i górniczym.
Forum Organizacji Pozarządowych na rzecz Obrony Praw i Własności Narodu, reprezentowane przez stowarzyszenie Centrum Zrównoważonego Rozwoju z Łodzi, uczestniczy w posiedzeniach Podkomisji jako obserwator z głosem eksperckim...
Czytaj pismo...

PROPOZYCJE ZMIAN W NGPiG z wyjaśnieniem
Stowarzyszenie, jako przedstawiciel Forum Organizacji Pozarządowych na Rzecz Obrony Praw i Własności Narodu, w ślad za prośbą o włączenie naszych przedstawicieli do prac podkomisji, przedstawia uwagi do projektu nowego prawa górniczego i geologicznego...
Czytaj dokument...

Firma FX Energy i inne
Firma FX Energy Poland Sp. z o.o. , utworzona została dla poszukiwania i eksploatacji zasobów gazu i ropy w Polsce. Pierwszą koncesję otrzymała w roku 1997 i jest to koncesja typu P + E poszukiwanie i eksploatacja. W przedsięwzięciu tym firma posiada 49% udziału...
Czytaj dokument...

POLISH GEOLOGY FORUM
W dniu 13 października 2006 roku w siedzibie Ambasady RP w Londynie odbyła się konferencja pt. Polish Geology Forum. Organizatorami spotkania była Ambasada RP w Londynie, Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny oraz British Geological Survey...
Zobacz tekst...

Obecność Jacka Jezierskiego
Zobacz zdjęcie...

26.02.2010
W nawiązaniu do spotkań w dniach 14 stycznia 2010r. w Lutomiersku oraz 10 lutego w Słoku k/Bełchatowa, mających charakter zapoznawczy z projektem podziemnego składowania CO2 przez PGE Elektrownia Bełchatów SA w województwie łódzkim, przedstawiamy nasze stanowisko w sprawie tego projektu.
Czytaj ulotkę...
Czytaj komentarz...
Stanowisko Greenpeace...