Analiza kosztów i korzyści ekonomicznych rozpoznawania i eksploatacji gazu łupkowego w Polsce

Zgodnie z wytycznymi UE i PE zawartymi w Ekspertyzie z czerwca 2011r., opracowana została przez CZR Analiza kosztów i korzyści ekonomicznych z rozpoznawania i ewentualnej eksploatacji gazu łupkowego w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z treścią tej Analizy.