Zarząd:

Zbigniew Tynenski
Prezes Zarządu, tel.kom.: 505 113 064

Inżynier Inżynierii Środowiska PŁ, Ekspert na Krajowej Liście Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dziedzinach Regionalne Strategie Innowacji i Termomodernizacja. Ekspert na liście do oceny wniosków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (m.in. energetyka, analiza ekonomiczna, ochrona powietrza, OZE, transport). Ekspert Duńskiej Szkoły Administracji Publicznej - szkolenia w zakresie zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń (IPPC) w ramach Phare, kierowanych do administracji publicznej szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Wieloletni działacz społeczny i propagator idei zrównoważonego rozwoju. Ekspert wykładowca w projekcie "Akademia Liderów Zrównoważonego Rozwoju" współfinansowanego ze środków NMF EOG oraz budżetu państwa w ramach FOP, szkolenia kierowane do animatorów rozwoju lokalnego, liderów społeczności lokalnej, samorządów i przedsiębiorców, obejmujące umiejętność wdrażania zasad Zrównowazonego rozwoju w rozwoju lokalnym.
Autor i współautor projektów m.in. "Program Bzura-A", I i II "Święto Ziemi Łódzkiej", Program "Przyjazne Osiedla", "Likwidacja niskiej emisji w śródmieściu Łodzi", Projekt "Rogóźno", Elektrociepłownia Geotermalna Rogóźno, Park Naukowo -Technologiczny Rogóźno, Centrum Multimodalne Łódź/Łask, "Zielone Dachy Manhattanu". Autor i współautor opracowań dla samorządów, w tym m.in. studium wykonalności dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR w latach 2004-2006. Ekspert zewnętrzny w Programie Polska Foresight 2030.

Witold Patriarcha
W-ce Prezes Zarządu, tel. kom.: 601 774 174

Stanisława Bogusławska
Skarbnik, tel. kom.: 601 433 724

Teresa Adamska
Członek Zarządu, tel. kom.: 507 012 473

Dorota Fajkowska
Członek Zarządu, tel. kom.: 510 184 280