Działania statutowe

Projekty i Programy Centrum łączą działania statutowe, które prowadzą do realizacji statutowych celów, a zatem również misji stowarzyszenia:

Do takich działań należą:

 • Promowanie idei zrównoważonego rozwoju.
 • Działalność informacyjna, szkoleniowa, edukacyjna.
 • Opracowywanie i tworzenie programów, strategii i planów zrównoważonego rozwoju dla samorządów lokalnych i związków gmin.
 • Opracowywanie koncepcji, projektów planów i planów:
 • Opracowywanie wniosków, dokumentacji, projektów, niezbędnych do uzyskania pozwoleń, finansowania a w tym:
 • Doradztwo techniczne, technologiczne, organizacyjne, finansowe i prawne.
 • Pośrednictwo prawne, finansowe.
 • Nadzór techniczny, finansowy.
 • Organizacja projektów pilotażowych zrównoważonego rozwoju.
 • Wdrażanie systemów i technologii zrównoważonego rozwoju np.:
 • Poszukiwanie i organizacja preferencji podatkowych, administracyjnych i finansowych dla przedsięwzięć zrównoważonego rozwoju.
 • Organizacja środków finansowych i wybór partnerów strategicznych do realizacji przedsięwzięć.
 • Współpraca z jednostkami badawczymi i naukowymi (PŁ, UŁ, UW, JTC, JTGiS, PAN itp.) i innymi organizacjami w celu wspólnej realizacji projektów (np. parku naukowo - technologicznego, warsztatów technologicznych, wdrożeń badań, itd.)
 • Współpraca z samorządami lokalnymi, związkami gmin, Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim.
 • Celami, do których zmierzamy poprzez realizację projektów są:
 • Uruchomienie przemysłu rozwoju regionalnego (likwidacja bezrobocia) poprzez:
 • Uruchomienie przemysłu wytwórczego urządzeń odnawialnych źródeł energii (likwidacja bezrobocia w przemyśle) i dla potrzeb geotermii (niewyczerpalne źródła w województwie łódzkim).
 • Rozwój infrastruktury i gospodarki komunalnej (zmniejszenie bezrobocia miast i wsi)
 • Budownictwo ekologiczne i pasywne (tanie inwestycyjnie i eksploatacyjnie).
 • Dostosowanie obiektów do standardów europejskich
 • Podniesienie atrakcyjności turystycznej i wypoczynkowej regionów
 • W wyniku realizacji powyższych zadań statutowych Centrum oczekuje efektów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, którymi będą:
 • Podniesienie stopy życiowej i stanu zdrowotnego społeczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu i ochronie środowiska naturalnego.