Projekty zakończone

Euroterminal Kutno

porozumienie zawarte pomiędzy CZR, a władzami samorządowymi w Kutnie pdf
charakterystyka projektu pdf
Kutnowski Park Przemysłowo-Technologiczny pdf
lokalizacja przedsięwzięcia pdf
opis Kutnowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego pdf


I Święto Ziemi Łódzkiej

Plan występów na Estradzie pdf
Atrakcje obchodów Święta Ziemi Łódzkiej pdf


II Święto Ziemi Łódzkiej

pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf

Selektywna zbiórka odpadów 2004 i 2004/2005

Regulamin konkursu na plakat pdf
Sprawozdanie bieżące pdf
Sprawozdanie SZO pdf
Sprawozdanie wdrożenie pdf
Tabela wyników zbiórki pdf