Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

W dniu 15 marca 2011r złożyliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję lokalizacyjną spalarni przy ul. J Andrzejewskiej 5. Pełny tekst skargi zamieszczamy w zakładce stanowiska do wydarzeń. Dziękujemy wszystkim Państwu, uczestniczącym w akcji zbierania podpisów pod protestem przeciwko budowie spalarni. Jednocześnie prosimy o kontynuowanie tej akcji, ponieważ będziemy prowadzić dalsze działania zmierzające do zaniechania realizacji planów budowy spalarni. Rozważamy między innymi możliwość wystąpienie do Rady Miejskiej w Łodzi o przeprowadzenie referendum w tej sprawie. Środki na referendum zostały przewidziane już w 2009 roku w „Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Łodzi – PGO – Łódź” na lata 2009 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2020 i nie zostały wykorzystane.

Poniżej zamieszczamy formularz służący do zbierania podpisów. 

Stanowisko CZR   Stanowisko CZR