Witamy na stronach Centrum Zrównoważonego Rozwoju.

Zajmujemy się promowaniem i wdrażaniem zasad zrównoważonego rozwoju tzn. wszechstronnego i harmonijnego rozwoju społeczno - gospodarczego nienaruszającego środowiska naturalnego.
Prawnie stanowimy stowarzyszenie osób fizycznych, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 26.03.2002r. pod nr. 0000102865 jako Niezależna Organizacja Pozarządowa.

Pomagamy samorządom lokalnym i podmiotom gospodarczym, uzyskiwać środki na taki rozwój poprzez doradztwo w budowaniu strategii, planów, programów, projektów zintegrowanych.
W ślad za nimi wykonujemy studia wykonalności, biznes plany, analizy lub inne niezbędne dokumenty potrzebne do uzyskania dotacji ze środków krajowych i UE lub preferencyjnych pożyczek (np. WFOŚ i GW, NFOŚ i GW).
Na naszych stronach dowiecie się państwo wiele o naszej działalności bieżącej i przeszłej. W tym o projektach własnych prowadzonych przez stowarzyszenie i takich, w których stowarzyszenie jest partnerem. Jeżeli zechcecie z nami współpracować by zapewnić lepsze warunki sobie i przyszłym pokoleniom, zapraszamy do naszego grona.
Nie zajmujemy się rozmowami na temat zrównoważonego rozwoju, ale aktywnie działamy w tej materii o czym świadczyć mogą nasze referencje, udział naszych członków w wielu instytucjach w charakterze doradców, ekspertów i asesorów.
Zachęcamy wszystkich do zastanowienia się nad możliwościami rozwoju społeczno-gospodarczego Polski połączonego z poszanowaniem zasobów środowiska naturalnego. Wielu osobom wydaje się to niemożliwe lub bardzo kosztowne, by jednocześnie rozwijać gospodarkę i dbać o środowisko, my zaś uważamy to za życiową powinność i potrafimy udowodnić w praktyce, że nie tylko jest to tanie, ale i przynosi wymierne korzyści finansowe.Zarząd Centrum